01
 

                 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD zostało założone w 1990 roku i z zamierzenia miało działać na lokalnym rynku wykonawstwa szeroko rozumianej infrastruktury technicznej. Wraz z rozwojem firmy zmieniały się założenia działalności niemalże w każdym jej aspekcie. Obecnie INFRABUD, jako wykonawca oraz podwykonawca, świadczy usługi uczestnicząc w procesach inwestycyjnych z zakresu budownictwa kubaturowego, drogownictwa i mostownictwa oraz ochrony środowiska. Liczba zatrudnionych w firmie pracowników rośnie każdego roku od jej powstania i obecnie wynosi 150 osób. Zasięg działania rozszerzył się na obszar województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

              W skład firmy wchodzą jednostki produkcji pomocniczej: nowoczesna wytwórnia betonu z komputerowym sterowaniem, oraz zakład konstrukcji metalowych. Oprócz produkcji zaspokajającej bieżące potrzeby firmy w wykonawstwie, świadczą one usługi na rynku lokalnym. Firma posiada również możliwość produkowania na własne potrzeby betonowych elementów prefabrykowanych.
W ostatnich latach INFRABUD brał udział w realizacji większości największych i najbardziej prestiżowych inwestycji na terenie miasta Koszalina.

              Flagowe realizacje INFRABUDU w ostatnich latach to: Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Koszalina w Mostowie, Galeria
EMKA (ponad połowa zakresu robót), infrastruktura obwodnicy śródmiejskiej, reaktor biologiczny oczyszczalni ścieków w Grzybowie oraz nagrodzone statuetką "Inwestycja 2005" wejście główne do gmachu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. Obecnie największym realizowanym przez firmę zadaniem jest budowa Centrum Rekracyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim.
              

          Firma INFRABUD w trakcie swojego funkcjonowania na rynku, zawsze cechowała się wysoką dynamiką rozwoju. Obecne plany rozwojowe uwzględniają również zmianę organizacji firmy, poprzez wprowadzenie systemu zapewnienia jakości ISO. Firma planuje ponadto zakup nowych środków transportu oraz sprzętu do robót ziemnych. Oprócz pozyskiwania zamówień, firma najprawdopodobniej rozpocznie inwestycje własne - wykonanie budynku usługowo - mieszkalnego oraz osiedla mieszkaniowego.